Ανακοινώσεις

IG AMIRIDIS, A Martin, B Morlon. “The effect of training in activation and co-activation patterns during plantarflexion”. Proceedings of the international congress de l’ACAPS, p. 145-146, Gouadeloupe, France, 30 octobre-1 novembre.

IG AMIRIDIS, A Martin, B Morlon, M Pousson, and J Van Hoecke. Relationship between isokinetic maximal torque and angular velocity of the trained subject. Proceedings of the 20th Congress of the Societe de Biomechanique (Archives of Physiology and Biochemistry, 103:3) p. C94, Lausanne, Suisse, 11-12 September.

IG AMIRIDIS, A Martin, B Morlon, G Cometti, and J Van Hoecke Activation patterns during isokinetic knee extension in highly-skilled and sedentary individuals. 15th Congress of the International Society of Biomechanics, p. 52-53, Juvaskyla, Finland,2-6 july.

IG AMIRIDIS, A Martin. Activation des muscles agonistes et antagonistes lors d’actions maximales volontaires de flexion plantaire de la cheville. Proceedings of the Forum des Jeunes Chercheurs, p. 132,Besancon, France, 22-23 june.

B Morlon, IG AMIRIDIS, A Martin. Alterations de la relation Couple/Vitesse Angulaire induites par l’entrainement concentrique et/ou excentrique de longue duree. Proceedings of the 2nd Congress of Societe Francaise de la Medecine de Sports, p. 76, Troie, France, 22-24 june.

Αραμπατζή Φ., Παπαδόπουλος Χ., Παπίτσας Χ.( 1995) Διάγνωση και καθοδήγηση της προπόνησης  δύναμης – ταχύτητας με τεστ ισοκινητικής και πλειομετρικής μορφής ,2η  Επιστημονική Συνάντηση, Σέρρες, σελ. 25

Αραμπατζή Φ., Παπαδόπουλος Χ.( 1995) Αξιολόγηση και καθοδήγηση της προπόνησης δύναμης – ταχύτητας, 2η  Επιστημονική Συνάντηση, Σέρρες, σελ. 14

Papadopoulos C., Arabatzi F., Rizopoulos K., Athanasiou N. (1995) Bestimmung  und Auswertung der Kraft – und Scnelligkeitsfaehigkeiten bei Jungen im Alter von 10 bis 15 Jahren, International Congress <Images of Sport in the World>, Cologne, σελ.95

Kellis, E and V. Baltzopoulos. (1995) Effects of different methods of gravity correction on isokinetic concentric moment measurements, Journal of Sports Sciences. 13: 5. British Association of Sports Sciences Conference. Aberdeen, July, 1994

Kellis, E and V. Baltzopoulos. (1995) The effects of visual feedback on isokinetic eccentric moment measurements of knee extensors and flexors. Journal of Sports Sciences. 13:4.  British Association of Sports Sciences Conference. Aberdeen, July, 1994

 

IG AMIRIDIS Alterations de la relation Couple/Vitesse Angulaire induites par l’entrainement concentrique et/ou excentrique de longue duree. Proceedings of Forum des Jeunes Chercheurs, p. 90, Dijon, France, 20-21 mai.

Αραμπατζή Φ., Τσαρούχας Ε., Γιαβρόγλου Α. (1994) Μέθοδοι προσδιορισμού του χρονικού σημείου μηδενισμού της κατακόρυφης ταχύτητας στην φάση στήριξης σε άλματα βάθους από ύψος 40-80 cm, 2ο  Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή, σελ. 134

Αραμπατζή, Φ.,Ταξιλδάρης , Κ., Τσαμουρτσής, Ε.( 1994) Σύγκριση ανάμεσα στην πλειομετρική μέθοδο προπόνησης και στην προπόνηση με βάρη για την βελτίωση της αλτικής ικανότητας στην καλαθοσφαίριση. 2ο  Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή, σελ.28

Μερτζανίδου, Ο.,Αραμπατζή, Φ., Κανάκη, Κ.,Κιουμουρτζόγλου Ε. (1994) Η επίδραση της κινητικής και ρυθμικής αγωγής στην ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών ηλικίας 4-6 χρονών,  2ο  Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή, σελ. 34

Βαλασωτήρης Κ., Αραμπατζή Φ., Χασιώτης Δ. (1994) Σύγκριση Ροπής έργου, Ισχύος και δείκτη κόπωσης σε διαφορετικές ομάδες αθλημάτων, 2ο  Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή, σελ. 113

 

F Arabatzi, IG AMIRIDIS Structure characteristics of the young athletes training in classic athletism. Symposium der Sportwissenschaft, 31 octobre - 1 novembre 1987, Cologne, Germany.

Arabatzi, F., Amiridis, I. (1987) Die Trainingsgestaltung der maennlichen und weiblichen Leichtathleten der Altersklassen 9-16 bzw –15 Jahre bezueglich der griechischen realitaet, Symposium der Sportwissenschaft, Koeln

 

Σελίδες