2003

Καταρτζή Ε., Γκαντήραγα Ε., Αραμπατζή Φ., Κομσής Γ., Παπαδόπουλος Χ. (2003) Δυναμικά και κινηματικά χαρακτηριστικά κατά τη στήριξη μετά από πτώση από ύψος, σε παιδιά με σύνδρομο αναπτυξιακής δυσλειτουργίας της συναρμογής,  6o  Επιστημονικό Συμπόσιο, Υπεύθυνος έκδοσης : Χ. Παπαδόπουλος, ΙΣΒΝ: 960-90647-3-6, σελ. 60

Σαλονικίδης Κ., Παπαδόπουλος Χ., Αραμπατζή Φ., Μανωλόπουλος Ε. (2003) Η συμβολή της πλειομετρικής προπόνησης στη βελτίωση της επίδοσης της μη-κυρίαρχης πλευράς των κάτω άκρων σε παραμέτρους της μέγιστης δύναμης και της αλτικής ικανότητας,  6o  Επιστημονικό Συμπόσιο, Υπεύθυνος έκδοσης : Χ. Παπαδόπουλος, ΙΣΒΝ: 960-90647-3-6, σελ. 58-59

Αραμπατζή Φ., Σαλονικίδης Κ., Παπαδόπουλος Χ.(2003) Σύγκριση δυο διαφορετικών μεθόδων προπόνησης της δύναμης για τη βελτίωση του κατακόρυφου άλματος, 6o  Επιστημονικό Συμπόσιο, Υπεύθυνος έκδοσης : Χ. Παπαδόπουλος, ΙΣΒΝ: 960-90647-3-6, σελ. 59  

Κομσής Γ, Γκαντήραγα Ε, Γεωργακοπούλου Α, Γκίσης Ι, Σαλονικίδης Κ, Παπαδόπουλος Χ (2003) Εξέλιξη της επίδοσης στη δύναμη και ταχύτητα σε αγωνιστικές ομάδες διαφορετικών ηλικιών. «6ο Επιστημονικό Συμπόσιο», ISBN: 960-90647-3-6, σελ. 50 – 51, Σέρρες, 6 – 7.12. 2003

Σαλονικίδης Κ,  Παπαδόπουλος Χ., Αραμπατζή Φ, Μανωλόπουλος Ε,  (2003) Η συμβολή της πλειομετρικής προπόνησης στη βελτίωση της επίδοσης της μη-κυρίαρχης πλευράς των κάτω άκρων σε παραμέτρους της μέγιστης δύναμης και της αλτικής ικανότητας. «6ο Επιστημονικό Συμπόσιο», ISBN: 960-90647-3-6, σελ. 58 – 59, Σέρρες, 6 – 7.12. 2003

Αραμπατζή Φ, Παπαδόπουλος Χ, Σαλονικίδης Κ (2003) Σύγκριση δυο διαφορετικών μεθόδων προπόνησης της δύναμης για τη βελτίωση του κατακόρυφου άλματος. «6ο Επιστημονικό Συμπόσιο», ISBN: 960-90647-3-6, σελ. 59, Σέρρες, 6 – 7.12. 2003

Μανωλόπουλος Ε, Μαλκογιώργος Α, Σαλονικίδης Κ, Παπαδόπουλος Χ (2003) Η επίδραση των επιμέρους μορφών δύναμης στα βιομηχανικά χαρακτηριστικά του σουτ σε ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. «6ο Επιστημονικό Συμπόσιο», ISBN: 960-90647-3-6, σελ. 60 - 61, Σέρρες, 6 – 7.12. 2003

Κομσής Γ, Γεωργακοπούλου Α, Γκαντήραγα Ε, Σαλονικίδης Κ, Γκίσης Ι, Παπαδόπουλος Χ (2003) Αξιολόγηση χαρακτηριστικών δύναμης και ταχύτητας σε επιλεγμένους αθλητές και αθλήτριες στο πανελλήνιο πρωτάθλημα αντισφαίρισης. «6ο Επιστημονικό Συμπόσιο», ISBN: 960-90647-3-6, σελ. 61 - 62, Σέρρες, 6 – 7.12. 2003

Καζάκας Π, Παπαδόπουλος Χ, Σαλονικίδης Κ (2003) Μελέτη της επίδρασης της μάθησης παρατήρησης (modeling) και της επαυξημένης ανατροφοδότησης (feedback) σε ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά στο εμπρός ψηλό σέρβις (forehand clear service) της αντιπτέρισης» «6ο Επιστημονικό Συμπόσιο», ISBN: 960-90647-3-6, σελ. 62 - 63, Σέρρες, 6 – 7.12. 2003

Σ. Κεφαλιανού, Ε. Κέλλης (2003) Κινηματικά χαρακτηριστικά των άνω άκρων κατά την εκτέλεση του σερβίς στην αντισφαίριση σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας, 6ο Συνέδριο Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, 11-13 Απριλίου, Περίληψη 22, Σελίδα 36

Β. Κουβελιώτη, Ε. Κέλλης, (2003) Κινηματική ανάλυση των κάτω άκρων κατά την εκτέλεση σουτ εν στάση στην καλαθοσφαίριση, 6ο Συνέδριο Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, 11-13 Απριλίου, Περίληψη 40, Σελίδα 42

Β. Κουβελιώτη, Ε. Κέλλης, Ι. Βράμπας, Α. Ζαφειρίδης. (2003) Επίδραση ενός πρωτοκόλου κόπωσης εντός παιδιάς στην καρδιακή συχνοτητα, αμωνία και ευστοχία σε νεαρές καλαθοσφαιρίστριες, 6ο Συνέδριο Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, 11-13 Απριλίου, Περίληψη 41, Σελίδα 43

Μ. Κοσκερίδου, Ε. Κέλλης, Μουστάκα Φ. (2003) Κατακόρυφη δύναμη αντίδρασης του εδάφους κατά την εκτέλεση πέντε αερόβιων ασκήσεων σε χαμηλό στέπ, 6ο Συνέδριο Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, 11-13 Απριλίου, Περίληψη 72, Σελίδα 54

Μ Κοσκερίδου, Ε. Κέλλης, Ι. Βράμπας (2003) Η επιδραση ενος πρωτοκολλου κοπωσης σε ενα ολοκληρωμένο πρόγραμμα του στεπ αερόμπικ στην καρδιακή συχνότητα και στη κατακόρυφη δύναμη αντίδρασης του εδάφους, 6ο Συνέδριο Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, 11-13 Απριλίου, Περίληψη 58, Σελίδα 49

Β. Κουβελιώτη, Ε. Κέλλης, Ι. Βράμπας, Α. Ζαφειρίδης (2003). Μεταβολές στις δυνάμεις αντίδρασης του εδάφους κατά το σουτ στη διάρκεια ενός προσομοιωμένου πρωτοκόλλου κόπωσης στην καλαθοσφαίριση, 11ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή, 16-18 Μαΐου, 312

Κοσκερίδου Μ., Ε. Κέλλης. (2003) Κατακόρυφη δύναμη αντίδρασης του εδάφους κατά την εκτέλεση αερόβιων ασκήσεων σε χαμηλό ύψος, 11ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή, 16-18 Μαΐου, 271

I. Gissis, E. Kellis, C. Papadopoulos, D. Nikolaidis (2003) Electromyographic activity of lower extremity muscles in soccer players during drop jumps on sledge ergometer. European College of Sport Sciences Annual Conference, Saltzburg, 9-12 July, Code ABS-11, Page 230

I. Gissis, E. Kellis, C. Papadopoulos (2003) Maximal force and electromyographic activity of lower extremity muscles in male soccer players, European College of Sport Sciences Annual Conference, Saltzburg, 9-12 July, Code P11-M11, Page 464

E. Kellis, V. Kouvelioti, I.S. Vrabas (2003) Effects Of A 40-Minute In-Court Fatigue Protocol On Ground Reaction Forces During Basketball Free Throw In Amateur Players, VIIth  IOC Word Congress on Sport Sciences, Athens, October 7-11th,  Page 99-E

E. Kellis, A. Katis, I. Gissis (2003) Three-dimensional kinematics of the knee and Ground Reaction Forces During Instep Soccer Kicks From Three Angles Of Approach, VIIth IOC Word Congress on Sport Sciences, Athens, October 7-11th, Page: 55-E