Κομσής Στέργιος

Αποφοίτησε από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2008. Έλαβε τον  μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Κινησιολογία  από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κινησιολογία του Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών Α.Π.Θ. Είναι υποψήφιος διδάκτορας από το 2013 με τίτλο " Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΞΗΡΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ". Το πεδίο των ενδιαφερόντων του  περιλαμβάνει τη βιομηχανική του ποδοσφαίρου και την προπονητική του ποδοσφαίρου. Τώρα ασχολείται με τη προπονητική στο ποδόσφαιρο αναφορικά με τις αναπτυξιακές ηλικίες.