Δραστηριότητα

Δημοσιεύσεις:

220

Impact factor:

64,3295

Ανακοινώσεις σε συνέδρια:

468

Προσκεκλημένες ομιλίες:

41

Αριθμός αναφορών (citation index):

2626

H-Index:

9,833