Κουβελιώτη Βασιλική

Αποφοίτησε από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2003. Έλαβε τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη φυσική δραστηριότητα για ειδικούς πληθυσμούς από το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2006. To 2014 ολοκλήρωσε τον διδακτορικό κύκλο σπουδών στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο διδακτορικής διατριβής «Νευρομυϊκά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά κατά την ισοκίνηση και την ισορροπία μετά από την εγχείριση πρόσθιου χιαστού». Αυτή την στιγμή εργάζεται στην κλινική αποκατάσταση.