Μανωλόπουλος Ευάγγελος

Επίκουρος Καθηγητής Προπονητικής Ποδοσφαίρου

Τηλ.: 23210-67612, Φαξ: 2310-991047

Προσωπική ιστοσελίδα

emanolop@phed-sr.auth.gr

Στοιχεία