Γκίσης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής Προπονητικής Ποδοσφαίρου

Τηλ.: 2310-991062

Προσωπική ιστοσελίδα

igkisis@phed-sr.auth.gr

Στοιχεία