Αραμπατζή Φωτεινή

Επίκ. Καθηγήτρια Προπονητικής στον Κλασικό Αθλητισμό

Τηλ.: 2310-991033

Προσωπική ιστοσελίδα

farabaji@phed-sr.auth.gr

Στοιχεία