Αμοιρίδης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής Προπονητικής

Τηλ.: 2310-991076

jamoirid@phed-sr.auth.gr

Στοιχεία