Θεματική ενότητα 3: Ανισορροπίες μυϊκής δύναμης. Άσκηση και απόδοση

Συντονιστής: Κωνσταντίνος Σαλονικίδης, Επίκουρος Καθηγητής

Ανισορροπίες μυϊκής δύναμης και λειτουργίας:  Μελέτη ανταγωνιστών μυϊκών ομάδων κατά την εκτέλεση αθλητικών κινήσεων, κυρίως σε αθλήματα ρακέτας, αλλά και σε ομαδικά αθλήματα.

Επιδράσεις της άσκησης στην απόδοση και μυϊκή ανισορροπία: Σχεδιασμός και εφαρμογή προπονητικών παρεμβάσεων για τη βελτίωση της αθλητικής επίδοσης, αλλά και για την αποφυγή αρνητικών ανισορροπιών στους συγκεκριμένους μυς που μπορεί να οδηγήσουν σε παθολογικές καταστάσεις.

Σταθερότητα και ευστοχία: Μελέτη της υπόθεσης ότι η σταθερότητα στην ανάπτυξη ισομετρικής μυϊκής δύναμης σχετίζεται με την ευστοχία κατά τη ρίψη.

Βάρος: 
3