Θεματική Ενότητα 7: Ποδόσφαιρο

Γκίσης Ιωάννης

Μανωλόπουλος Ευάγγελος

Σκοπός είναι η ανάλυση της κίνησης στο ποδόσφαιρο και η διαμόρφωση κατάλληλων προγραμμάτων άσκησης σε ποδοσφαιριστές

  1. Η εμβιομηχανική ανάλυση των πλειομετρικών ασκήσεων σε ποδοσφαιριστές
  2. Η εμβιομηχανική ανάλυση του λακτίσματος στο ποδόσφαιρο
  3. Η επίδραση διαφορετικών προγραμμάτων άσκησης στην τεχνική του ποδοσφαριστή
Βάρος: 
7