Θεματική ενότητα 4: Μηχανισμοί οσφυαλγίας και αθλητικών κακώσεων

Υπεύθυνος: Νικόλαος Κωφοτόλης, Επίκουρος Καθηγητής

Σκοπός είναι η μελέτη των μηχανισμών α) μυο-σκελετικών κακώσεων των αθλητών β) πρόκλησης οσφυϊκού πόνου και γ) η διαμόρφωση κατάλληλων δοκιμασιών πρόβλεψης τραυματισμών και η εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης για την πρόληψη κακώσεων.

Ειδικά ερευνητικά πεδία:

  1. Μυϊκή ανισορροπία και λειτουργία της λεκάνης: Η υπόθεση εργασίας μας είναι ότι  ένα ποσοστό τραυματισμών είναι αποτέλεσμα της δημιουργίας ανισορροπιών λειτουργίας ανάμεσα σε ζευγάρια μυϊκών ομάδων που επηρεάζουν την κίνηση της λεκάνης.
  2. Σχεδιασμός παρεμβάσεων για την πρόληψη οσφυαλγίας: Σκοπός είναι η διαμόρφωση παρεμβατικών προγραμμάτων άσκησης  για την πρόληψη της οσφυαλγίας μέσω της διόρθωσης ανισορροπιών και της σωστής στάσης του σώματος
  3. Επιδημιολογία και μηχανισμοί κακώσεων: Σκοπός είναι ο προληπτικός έλεγχος και η καταγραφή των μηχανισμών τραυματισμών σε αθλητές και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες.
Βάρος: 
4