Θεματική Ενότητα 1: Νευρική ηλεκτρική διέγερση – Στρατολόγηση Κινητικών μονάδων

Συντονιστής: Αμοιρίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Σκοπός μας είναι η μελέτη των μηχανισμών ενεργοποίησης των κινητικών μονάδων του μυός

  1. Νωτιαία αντανακλαστικά κατά την εκούσια προσπάθεια και κατά την προκλητή προσπάθεια
  2. Ευστοχία ρίψης και σταθερότητα της δύναμης
  3. Δυ-λειτουργικότητα και ρύθμιση εκπόλωσης κινητικών μονάδων
Βάρος: 
1