Αποστολή

Οι στόχοι του εργαστηρίου είναι:

  1. Να προάγει την βασική έρευνα που αφορά στη σύνδεση μεταξύ της πληροφορίας που παρέχεται από το νευρικό σύστημα και την αντίστοιχη μηχανική συμπεριφορά του σκελετικού συστήματος,
  2. Να αναπτύξει τεχνικές αξιολόγησης και βελτίωσης ή πρόληψης της παθολογικής κίνησης
  3. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών, καθώς και άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του εργαστηρίου.