Μαθήματα μεταπτυχιακού - Σημειώσεις (τεστ)

Τα μαθήματα του μεταπτυχιακού της Κινησιολογίας αρχίζουν στις ........