1998

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΓ και Κόλλιας Η. Ηλεκτροερεθισμοί και προπόνηση δύναμης: Νέες προοπτικές. 2ο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, 20-22 Μαρτίου.

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΓ και Κόλλιας Η. Μυϊκή ενεργοποίηση κατά την έκταση του γονάτου σε αθλητές υψηλού επιπέδου και σε απροπόνητους. 2ο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, 20-22 Μαρτίου.

Σαλονικίδης Κ., Αραμπατζή Φ., Παπαδόπουλος Χ., Καζάκας Π., Γιαβρόγλου Α., Τσαρούχας Ε. (1998) Κινηματικά χαρακτηριστικά αθλητών του άλματος σε Μήκος και Τριπλούν στους πανελλήνιους αγώνες ανδρών – γυναικών. 7ο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή, σελ. 140

Αραμπατζή Φ., Σαλονικίδης Κ., Παπαδόπουλος Χ., Καζάκας Π., Γιαβρόγλου Α., Τσαρούχας Ε. (1998) Κινηματικά χαρακτηριστικά αθλητριών του άλματος σε Μήκος και Τριπλούν στους πανελλήνιους αγώνες ανδρών – γυναικών. 7ο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή, σελ. 166

Παπαδόπουλος Χ., Αραμπατζή Φ., Κομσής Γ., Εμμανουηλίδου Μ., Κουντουράς Θ. ( 1998) Η αποτελεσματικότητα της χρήσης ενός προγράμματος Video-ανατροφοδότησης στην εκμάθηση της τεχνικής στην αντισφαίριση . 2ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας, Τρίκαλα, σελ. 195-197

Kellis S, Kellis, E, Gerodimos V, Manou V. (1998) The effects of age on concentric and eccentric moment - angular velocity relationship of knee extensors in elite young football players. Third Conference of the European College of Sport Sciences, Manchester, United Kingdom, July 15-18.

Ward N, Kellis, E., Emmett J. (1998) Changes in maximum isometric moment of force following short intermittent cycling exercise. Third Conference of the European College of Sport Sciences, Manchester, United Kingdom, July 15-18.

Kellis E. Kellis, S., Manou V., Gerodimos V. Isokinetic muscle strength in elite young football players: reliability of maximum eccentric and concentric moments of force using the Cybex Norm dynamometer in Sargeant AJ, Siddons H. (editors). Proceedings of the Third Conference of the European College of Sport Sciences, The center for Health Care Development, Liverpool, U.K., 328, 1998

Kέλλης Σ, Κέλληs, E, Μάνου Β, Γεροδήμος Β. Bιτσαξάκης Ν. (1998) Επίδραση της γωνιακής ταχύτητας και της μυϊκης δραστηριότητας στην ισοκινητική ροπή εκτεινόντων και καμπτήρων μυων του γονάτου σε έφηβους ποδοσφαιριστές 5o Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτινή, 22-24 Μαίου, 244

Kέλλης Σ, Κέλλης, E, Μάνου Β, Γεροδήμος Β. (1998) Σχέση κάθετης αλτικής ικανότητας και ισοκινητικής δύναμης σε επίλεκτους νέους ποδοσφαιριστές. 5o Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτινή, 22-24 Μαίου, 229

Kέλλης Σ, Κέλληs, E, Γεροδήμος Β., Μάνου Β, Αλεξανδρής Ν. (1998) Σύγκριση της έκκεντρης και ομόκεντρης ροπής δύναμης και της αναλογίας ροπών καμπτήρων/εκτεινόντων μυών του γονάτου μεταξύ του ποδιού προτίμησης και του άλλου ποδιού σε επίλεκτους νεαρούς ποδοσφαιριστές, 5o Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτινή, 22-24 Μαίου, 240