1999

Σαββίδης Ι., Εμμανουηλίδου Μ., Αραμπατζή Φ., Παπαδόπουλος Χ., Κομσής Γ.( 1999) Σύγκριση αγωνιστικών δεικτών και χαρακτηριστικών δύναμης και ταχύτητας σε νεαρούς καλαθοσφαιριστές.  7ο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή, σελ. 73

Εμμανουηλίδου Μ., Κομσής Γ., Παπαδόπουλος Χ., Αραμπατζή Φ., Σαλονικίδης Κ.,  Καζάκας Π., Τερζής Β.(1999), Κινηματική ανάλυση της τεχνικής του service σε αθλήτριες υψηλού επιπέδου στην Αντισφαίριση, 7ο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή, σελ. 249   

Αθανασίου, Ν.,Ταξιλδάρης Κ., Στοίλας Η., Αραμπατζή Φ., Παπαδόπουλος Χ.( 1999) Προσδιορισμός των δυναμικών χαρακτηριστικών μετά τη χρήση διαφορετικών προγραμμάτων προπόνησης στην Καλαθοσφαίριση.7ο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή, σελ. 329

Κυπαρίσσης Μ., Ποργιόπουλος Γ., Αραμπατζή Φ., Παπαδόπουλος Χ., Κοκολιός Φ., Αθανασίου, Ν.( 1999) Η επίδραση της χορήγησης κρεατίνης στην κατακόρυφη αλτική ικανότητα ερασιτεχνών καλαθοσφαιριστών.  4η  Επιστημονική Συνάντηση, Σέρρες, σελ.19

Αραμπατζή Φ., Μανωλόπουλος Ε., Παπαδόπουλος Χ., Καλογερόπουλος Ι., Κωφοτόλης Ν., Καλογεροπούλου Ε., Σαλονικίδης Κ. (1999) Προσδιορισμός της ικανότητας Αντοχής μέσω της καρδιακής συχνότητας,  4η  Επιστημονική Συνάντηση, Σέρρες, σελ.22

Μανωλόπουλος Ε., Αραμπατζή Φ., Παπαδόπουλος Χ., Καλογερόπουλος Ι., Σαλονικίδης Κ., Εμμανουηλίδου Μ.,  Κομσής Γ.,( 1999) Έλεγχος και καθοδήγηση δεικτών φυσικής κατάστασης επαγγελματιών ποδοσφαιριστών στην προαγωνιστική περίοδο, 4η  Επιστημονική Συνάντηση, Σέρρες, σελ. 22-23

Αραμπατζή Φ., Γκίσης Ι., Γούργουλης Β., Κομσής Γ.,Παπαδόπουλος Χ.( 1999) Συγκριτική μελέτη της δύναμης κατά τη διάρκεια δοκιμασιών σε δυο πρωτότυπους μηχανισμούς μέτρησης της δύναμης καθώς και δικιμασιών αξιολόγησης της αλτικής ικανότητας, 4η  Επιστημονική Συνάντηση, Σέρρες,  σελ.23

Κομσής Γ., Παπαδόπουλος Χ., Εμμανουηλίδου Μ., Γκίσης Ι., Αραμπατζή Φ., Καζάκας Π. (1999) Αξιολόγηση των διαφόρων μορφών δύναμης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης δοκιμασιών με τη βοήθεια ενός πολυαρθρικού και ενός μονοαρθρικού μηχανισμού,  4η  Επιστημονική Συνάντηση, Σέρρες, σελ. 26-27

Αραμπατζή Φ., Μανωλόπουλος Ε., Παπαδόπουλος Χ., Καλογερόπουλος Ι., Κωφοτόλης Ν., Καλογεροπούλου Ε., Σαλονικίδης Κ.( 1999) Προσδιορισμός της ικανότητας Αντοχής μέσω της καρδιακής συχνότητας σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές,  4η  Επιστημονική Συνάντηση, Υπεύθυνος έκδοσης : Χ. Παπαδόπουλος, ΙΣΒΝ: 960-91370-0-8, σελ.115-118

Αραμπατζή Φ., Γκίσης Ι., Γούργουλης Β., Κομσής Γ.,Παπαδόπουλος Χ. (1999)  Συγκριτική μελέτη της ΗΜΓ δραστηριότητας των μυών των κάτω άκρων στη μέτρηση της μέγιστης ισομετρικής δύναμης και της μέγιστης αλτικής ικανότητας,  4η  Επιστημονική Συνάντηση, Υπεύθυνος έκδοσης : Χ. Παπαδόπουλος, ΙΣΒΝ: 960-91370-0-8, σελ.119-123

Κομσής Γ., Παπαδόπουλος Χ., Εμμανουηλίδου Μ., Γκίσης Ι., Αραμπατζή Φ.( 1999) Aξιολόγηση των διαφόρων μορφών δύναμης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης δοκιμασιών με τη βοήθεια ενός πολυαρθρικού και ενός μονοαρθρικού μηχανισμού,  4η  Επιστημονική Συνάντηση, Υπεύθυνος έκδοσης : Χ. Παπαδόπουλος, ΙΣΒΝ: 960-91370-0-8, σελ. 145-149  

Καζάκας Π., Παπαδόπουλος Χ., Κομσής Γ.,Καραπετρίδης Α.,Αραμπατζή Φ., Σαλονικίδης Κ. (1999) Κινηματική Ανάλυση του Forehand high service στην αντιπτέριση , 4η  Επιστημονική Συνάντηση, Υπεύθυνος έκδοσης : Χ. Παπαδόπουλος, ΙΣΒΝ: 960-91370-0-8, σελ. 151-154

Γκίσης Ι., Αραμπατζή Φ., Κομσής Γ., Παπαδόπουλος Χ.( 1999)  Αξιολόγηση της της ΗΜΓ δραστηριότητας των μυών των κάτω άκρων κατά τη διάρκεια δοκιμασιών σε  πολυαρθρικό και μονοαρθρικό  πρωτότυπο μηχανισμό μέτρησης της δύναμης.   4η  Επιστημονική Συνάντηση, Υπεύθυνος έκδοσης : Χ. Παπαδόπουλος, ΙΣΒΝ:  960-91370-0-8, σελ. 160-166

Καζάκας Π., Παπαδόπουλος Χ., Αραμπατζή Φ.,Σαλονικίδης Κ.,Γιαβρόγλου Α.,Τσαρούχας Ε. (1999) Βιομηχανική ανάλυση του άλματος σε ύψος ανδρών στους τρεις πρώτους νικητές του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κλασικού Αθλητισμού (Αθήνα 1997),  7ο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή, σελ. 31 

Αναστασίου, Α., Κωφοτόλης, Ν., Σαμπάνης, Μ. (1999). Ανάτριψη-μάλαξη αθλητών. Η χρήση της και η διαπίστωση των ευεργετικών αποτελεσμάτων της από την αρχαιοελληνική περίοδο και η εξέλιξή της μέχρι σήμερα. 7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.

Κωφοτόλης, Ν., Σαμπάνης, Μ., Σαμπάνης, Π., Συμεωνίδου, Σ. (1999). Διακύμανση του δείκτη τραυματισμών σε αθλητές καλαθοσφαίρισης και κολύμβησης που αλλάζουν αγωνιστική κατηγορία. 7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.

Σαμπάνης, Μ., Γιάτσης, Σ., Κωφοτόλης, Ν., Αναστασίου, Α., Σαμπάνης, Π., Γιαννακόπουλος, Χ. (1999). Η εξέλιξη των κολυμβητικών επιδόσεων ανδρών κατά τη διάρκεια των ολυμπιακών αγώνων (1896-1996). 7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.

Σαμπάνης, Μ., Γιάτσης, Σ., Κωφοτόλης, Ν., Αναστασίου, Α., Σαμπάνης, Π., Γιαννακόπουλος, Χ. (1999). Η εξέλιξη των κολυμβητικών επιδόσεων γυναικών κατά τη διάρκεια των ολυμπιακών αγώνων (1896-1996). 7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.

Καζάκας Π, Παπαδόπουλος Χ, Αραμπατζή Φ, Σαλονικίδης Κ, Γιαβρόγλου Α, Τσαρούχας Λ (1999) Βιομηχανική ανάλυση του άλματος σε ύψος ανδρών στους τρεις πρώτους νικητές του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κλασικού Αθλητισμού (Αθήνα 1997). «7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού», σελ. 31, Κομοτηνή, 21-23 Μαΐου 1999

Σαλονικίδης Κ, Αραμπατζή Φ, Παπαδόπουλος Χ, Καζάκας Π, Γιαβρόγλου Α, Τσαρούχας Λ (1999) Κινηματικά χαρακτηριστικά αθλητών του άλματος σε μήκος και τριπλούν στους Πανελλήνιους αγώνες ανδρών-γυναικών (1998). «7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού», σελ. 140, Κομοτηνή, 21-23 Μαΐου 1999

Αραμπατζή Φ, Σαλονικίδης Κ, Παπαδόπουλος Χ, Καζάκας Π, Γιαβρόγλου Α, Τσαρούχας Λ (1999) Κινηματικά χαρακτηριστικά αθλητριών άλματος μήκους και τριπλούν στους Πανελλήνιους αγώνες ανδρών-γυναικών (1998). «7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού», σελ. 166, Κομοτηνή, 21-23 Μαΐου 1999

Εμμανουηλίδου Μ, Κομσής Γ, Παπαδόπουλος Χ, Αραμπατζή Φ, Σαλονικίδης Κ, Καζάκας Π, Τερζής Β (1999) Κινηματική ανάλυση της τεχνικής του service σε αθλήτριες υψηλού επιπέδου στην Αντισφαίριση. «7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού», σελ. 249 – 250, Κομοτηνή, 21-23 Μαΐου 1999

Kalogeropoulos J, Papadopoulos C, Prassas S, Manolopoulos E, Salonikidis K, Komsis G, Tsintzos P (1999) Evaluation of an exercise program based on selected speed and strength characteristics in young subjects. «6th International Conference, Sport kinetics 1999”, p.: 84, Ljubljana, September 1-4, 1999

Kalogeropoulos I, Papadopoulos C, Prassas S, Manolopoulos E, Salonikidis K, Komsis G (1999) Changes of force and speed characteristics in males and females eight to fifty years old. «XVIIth International Symposium on Biomechanics in Sports», Perth, Western Australia, σελ. 33 – 36, June 30 – July 6, 1999

Σαλονικίδης Κ, Παπαδόπουλος Χ, Εμμανουηλίδου Μ, Κομσής Γ, Καζάκας Π (1999) Διάγνωση και αξιολόγηση στοιχείων φυσικής κατάστασης σε αγόρια και κορίτσια παιδικής ηλικίας, που επιλέχτηκαν ως ταλέντα στο άθλημα της αντισφαίρισης. «4η Επιστημονική Συνάντηση: Αξιολόγηση και Καθοδήγηση της απόδοσης από το μαζικό μέχρι και τον Αθλητισμό υψηλών επιδόσεων», ISBN: 960-91370-0-8, σελ. 62 – 67, Σέρρες 4 - 5.12.1999

Καζάκας Π, Παπαδόπουλος Χ, Κομσής Γ, Καραπετρίδης Α, Αραμπατζή Φ, Σαλονικίδης, Κ (1999) Κινηματική ανάλυση του Forehand high service στην αντιπτέριση. «4η Επιστημονική Συνάντηση: Αξιολόγηση και Καθοδήγηση της απόδοσης από το μαζικό μέχρι και τον Αθλητισμό υψηλών επιδόσεων», σελ. 146–148, Σέρρες 4 - 5.12.1999

Kellis, E, Unnithan V. (1999). Muscle activation during eccentric and concentric efforts of the knee extensors in pubertal children. 6o Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτινή, 21-23 Μαίου. 454

Κέλλης Ε, Μαυροπούλου Σ, Κέλλης Σ, Γιαννακός Α., Γεροδήμος Β. (1999) Έκκεντρη σχέση εκτεινόντων / καμπτήρων μυών του γονάτου σε επίλεκτους νέους ποδοσφαιριστές, 5ο Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος, 18-21 Νοεμβρίου, A86.

Kellis, E. (1999) Changes in the amplitude of agonist and antagonist electromyographic signal during repeated concentric knee extensions Journal of Sports Sciences,  17: 6-7. Annual Conference of the British Association of Sports and Exercise Sciences, Worcester, 3-5 September, 1998

Kellis E, Kellis, S, Gerodimos V, Manou V. (1999) Concentric and eccentric knee flexor moment - angular velocity relationships in pubertal and adolescent elite young football players. Journal of Sports Sciences, 17: 7. Annual Conference of the British Association of Sports and Exercise Sciences, Worcester, 3-5 September, 1998

Kellis, E. and Baltzopoulos V. Knee joint loading during isokinetic concentric and eccentric exercises with and without including antagonist activity, J Sport Sciences (1999), 531 Third Conference of the European College of Sport Sciences, Manchester, United Kingdom, July 15-18.

Kellis, E, Unnithan V. (1999) Reliability of agonist and antagonist EMG during isometric knee extensor efforts in children. Medicine and Science in Sports and Exercise, 30:1591  46TH Annual meeting of the American College of Sports Medicine. Washington, July 2-4, 1999