Δράσεις

Publishing Case reports

Μια καλή αρχή είναι να ψάξετε την συγκεκριμένη ιστοσελίδα: http://care-statement.org/index.html

Publishing Clinical Trials (Οδηγίες)

Η δημοσίευση πειραμάτων με παρέμβαση υπόκειται πλέον σε συγκεκριμένες διαδικασίες. Το κείμενο θα ανανεώνεται με links στα οποία παρέχεται πληροφόρηση για τα βήματα που πρέπει να κάνει κανείς για να ετοιμάσει και να δημοσιεύσει ένα τέτοιο πείραμα.