Δημοσιεύσεις Περιοδικά

Static balance improvement in elderly after dorsiflexors electrostimulation training Amiridis IG, Arabatzi F, Violaris P, Stavropoulos E, Hatzitaki V. European Journal of Applied Physiology 94(4): 424-433. JIF: 1.7, Times cited: 15

Aging effects on postural responses to self-imposed balance perturbations. Hatzitaki V, Amiridis IG, Arabatzi F. Gait and Posture 350(3): 137-140. JIF: 2, Times cited: 15

Amiridis, IG., Arabatzi, F., Violaris, P., (2005) static balance improvement in elderly after dorsiflexors electrostimulation training Eur. J. Appl. Physical, 95:424-433

Kellis, E., Arampatzi, F., Papadopoulos C. (2005) Effects of load on ground reaction force and lower limp kinematics during concentric squats.  Journal of Sports Sciences  23(10): 1045-1055

Hatzitaki, V.,Amiridis, IG., Arabatzi, F., (2005)  Aging effects on postural responses to self imposed balance perturbations. Gait & Posture 350 (3): 137-140

Giagazoglou, P., Tsimaras, V., Fotiadou, E., Evaggelinou, C., Tsikoulas, I., & Angelopoulou, N. (2005). Standardization of the motor scales of the Griffiths Test No II on children aged 3 to 6years in Greece. Child, Care, Health & Development, 31, 321-330.

E. Kellis, F. Arabatzi, C Papadopoulos. (2005), Effects of load on ground reaction force and lower limb kinematics during concentric squats Journal of Sport Sciences. 23: 1044-1055

Kellis E. , V. Kouvelioti, P. Ioakimidis (2005). Reliability of a practicable EMG-moment model for antagonist moment prediction, Neuroscience Letters, 383: 266-271

Kellis E. , A. Katis, IS Vrabas (2006) Effects of an intermittent exercise fatigue protocol on biomechanics of soccer kick performance. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport.  16: 334-344

Gerodimos V, Manou V. Stavropoulos N, Kellis, E, Kellis, S. (2006) Agonist and antagonist strength of ankle musculature in basketball players aged 12 to 17 years, Isokinetics Exercise Science, 14: 81-89

Gerodimos V, Manou V. Kellis, E, Kellis, S. (2005) Body composition characteristics of elite male basketball players, Journal of Human Movement Studies, 49: 115-126

Kofotolis, N., Vrabas, I.S., Vamvakoudis, E., Papanikolaou, A., Mandroukas, K. (2005). Proprioceptive neuromuscular facilitation training induced alterations in muscle fibre type and cross sectional area. British Journal of Sports Medicine, 39, 11. (IF = 4.340).

Kofotolis, N., Sambanis, M. (2005). The influence of exercise on musculoskeletal disorders of the lumbar spine. Journal of Sports Meicine and Physical Fitness, 45, 84-92. (IF = 0.757).

Hatzimanouil, D., Manavis, K., Natsis, K., Hatzimanouil, A., Kofotolis, N. (2005). Measures for the management and treatment of injuries in team handball players. Type and prevalence of injuries among team handball players in Greece. Hungarian Review of Sports Medicine, 4, 183-198.

Manolopoulos, E, Salonikidis K, Malkogeorgos A, Papadopoulos C (2005) Der Einfluss vom Spieleinsatz, der Spielposition und einem speziellen Trainingsprogramm während der Vorwettkampfsaison auf die Ausdauerfähigkeit von Profifußballern (“The effects of the frequency and duration of the playing phases, the playing position and a special training program on the endurance capacity of professional soccer players during the pre-competitive season”). Leistungssport 3:47–50 

 

Static balance improvement in elderly after dorsiflexors electrostimulation training Amiridis IG, Arabatzi F, Violaris P, Stavropoulos E, Hatzitaki V. European Journal of Applied Physiology 94(4): 424-433. JIF: 1.7, Times cited: 15

Aging effects on postural responses to self-imposed balance perturbations. Hatzitaki V, Amiridis IG, Arabatzi F. Gait and Posture 350(3): 137-140. JIF: 2, Times cited: 15

Amiridis, IG., Arabatzi, F., Violaris, P., (2005) static balance improvement in elderly after dorsiflexors electrostimulation training Eur. J. Appl. Physical, 95:424-433

Kellis, E., Arampatzi, F., Papadopoulos C. (2005) Effects of load on ground reaction force and lower limp kinematics during concentric squats.  Journal of Sports Sciences  23(10): 1045-1055

Hatzitaki, V.,Amiridis, IG., Arabatzi, F., (2005)  Aging effects on postural responses to self imposed balance perturbations. Gait & Posture 350 (3): 137-140

Giagazoglou, P., Tsimaras, V., Fotiadou, E., Evaggelinou, C., Tsikoulas, I., & Angelopoulou, N. (2005). Standardization of the motor scales of the Griffiths Test No II on children aged 3 to 6years in Greece. Child, Care, Health & Development, 31, 321-330.

E. Kellis, F. Arabatzi, C Papadopoulos. (2005), Effects of load on ground reaction force and lower limb kinematics during concentric squats Journal of Sport Sciences. 23: 1044-1055

Kellis E. , V. Kouvelioti, P. Ioakimidis (2005). Reliability of a practicable EMG-moment model for antagonist moment prediction, Neuroscience Letters, 383: 266-271

Kellis E. , A. Katis, IS Vrabas (2006) Effects of an intermittent exercise fatigue protocol on biomechanics of soccer kick performance. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport.  16: 334-344

Gerodimos V, Manou V. Stavropoulos N, Kellis, E, Kellis, S. (2006) Agonist and antagonist strength of ankle musculature in basketball players aged 12 to 17 years, Isokinetics Exercise Science, 14: 81-89

Gerodimos V, Manou V. Kellis, E, Kellis, S. (2005) Body composition characteristics of elite male basketball players, Journal of Human Movement Studies, 49: 115-126

Kofotolis, N., Vrabas, I.S., Vamvakoudis, E., Papanikolaou, A., Mandroukas, K. (2005). Proprioceptive neuromuscular facilitation training induced alterations in muscle fibre type and cross sectional area. British Journal of Sports Medicine, 39, 11. (IF = 4.340).

Kofotolis, N., Sambanis, M. (2005). The influence of exercise on musculoskeletal disorders of the lumbar spine. Journal of Sports Meicine and Physical Fitness, 45, 84-92. (IF = 0.757).

Hatzimanouil, D., Manavis, K., Natsis, K., Hatzimanouil, A., Kofotolis, N. (2005). Measures for the management and treatment of injuries in team handball players. Type and prevalence of injuries among team handball players in Greece. Hungarian Review of Sports Medicine, 4, 183-198.

Manolopoulos, E, Salonikidis K, Malkogeorgos A, Papadopoulos C (2005) Der Einfluss vom Spieleinsatz, der Spielposition und einem speziellen Trainingsprogramm während der Vorwettkampfsaison auf die Ausdauerfähigkeit von Profifußballern (“The effects of the frequency and duration of the playing phases, the playing position and a special training program on the endurance capacity of professional soccer players during the pre-competitive season”). Leistungssport 3:47–50 

 

 

Age-induced modifications of staticpostural control in humans. Amiridis IG, Hatzitaki V, Arabatzi F. Neuroscience Letters 350(3): 137-140. JIF: 2, Times cited: 70

Amiridis, I., Hatzitaki, B., Arabatzi, F. ( 2003)Age-induced modifications of static postural control in humans. Neuroscience Letters, 350 (3): 137-140

Kellis, E., Arampatzi, F.,  Papadopoulos C. (2003)Muscle co-activation around the knee in drop jumping using the co-contraction index. Journal of Electromyografhy and Kinesiology 13 (3):229-238

Tsimaras,V. Giagazoglou, P., Fotiadou, E., Christoulas K., & Angelopoulou, N. (2003). The effect of jog-walk training on cardiorespiratory fitness of adults with Down Syndrome. Perceptual & Motor Skills, 96, 1239-1251.  

Denda O., Patsanas T., Dalkiranis A., Nikolaidou E., Giagazoglou, P. Mylonas A. (2003). The effect of recreational exercise on weight gain and subcutaneous fat deposition in pregnancy and on birth weight. Studies in Physical Culture and Tourism, 10, 2, 99-110.

Κατσιμάνης Γ., Ευαγγελινού Χ., Χριστούλας Κ., Κάνδραλη Ι., Γιαγκάζογλου Π., Αγγελοπούλου Ν. (2003). Η επίδραση προσαρμοσμένου προγράμματος φυσικής αγωγής στην ανάπτυξη της αδρής κινητικότητας και της αερόβιας ικανότητας σε νεαρά άτομα με σπαστική διπληγία. Αθλητική Απόδοση και Υγεία, 1, 31-53.

E. Kellis (2003) Αntagonist moment of force during maximal knee extension in pubertal boys: effects of quadriceps fatigue, European Journal of Applied Physiology, 81: 71-80 

Tsourlou T., Gerodimos V., Kellis E., Stavropoulos N., Kellis S. (2003) The effects of a calisthenics and a light weight training programs on lower limb muscle strength and body composition in mature women, Journal of Strength and Conditioning Research, 17 (3): 590-598

E Kellis, F. Arabatzi, C Papadopoulos. (2003) Muscle co-activation around the knee in drop jumping using the co-contraction index, Journal of Electromyography and Kinesiology, 13: 229-238

Sambanis, M., Kofotolis, N., Sambanis, P., Kalogeropoulou, E., Noussios, G., Kalogeropoulos, I. (2003). A study of the effects on the ovarian cycle of athletic training in different sports. Journal of Sports Meicine and Physical Fitness, 43, 398-403. (IF = 0.757).

Tsamourtzis E, Salonikidis K, Siskos A, Athanailidis I (2003) Effektivität unterschiedlicher Korbwurfarten im Basketball in Bezug auf die Ausführungsposition (“The effectiveness of different types of basket shots in basketball as related to the position of their execution”). Leistungssport 33(2):39 – 44

Arampatzi, F., Papadopoulos, C., Prassas, S., (2002) Performance-based index in sprinting. J. of Human Movem. Studies, 42, 467-470.

Fotiadou, E., Giagazoglou, P., Kokaridas D., Angelopoulou, N., Tsimaras, V. & Tsorbatzoudis C. (2002). Effects of a rhythmic gymnastics program on Dynamic balance of Deaf Children. European Journal of special needs education 17, 3: 301-309.       

Φωτιάδου Ε. Τσιμάρας Β., Γιαγκάζογλου Π., Σιδηροπούλου Μ. (2002). Αντίληψη ρυθμικών προτύπων από παιδιά με κώφωση (πρόδρομη μελέτη). Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος 14, 3.

Ioakimidis P. Gerodimos V, Kellis, E. Kellis, S (2002) Reliability of maximum isometric force-time parameters during a leg press test in pubertal basketball players, Pediatric Exercise Science, 14: 193-201

Tsiokanos A., Kellis, E Tzamourtas, A. and Kellis S. (2002) The Relationship Between Jumping Performance and Isokinetic Strength of Hip and Knee Extensors and Ankle Plantar Flexors Isokinetics and Exercise Science, 10: 107-115

E. Kellis. (2002) Pubertal Children are unable to relax during the passive gravitational correction procedure on the isokinetic dynamometer. Isokinetics and Exercise Science, 10:87-95

Kofotolis, N., Vrabas, I.S., Kalogeropoulou, E., Sambanis, M., Papadopoulos, C., Kalogeropoulos, I. (2002). Proprioceptive neuromuscular facilitation versus isokinetic training for strength, endurance and jumping performance. Journal of Human Movement Studies, 42, 155-165. (IF = 0.263).

Tsamourtzis E, Salonikidis K, Taxildaris K, Mawromatis G (2002) Technisch-Taktische Merkmale von Siegern und Verlierern bei Herrenbasketballmannschaften. (“Technical and tactical characteristics of winners and losers in basketball”)  Leistungssport 32(1):54 – 58

                             

Effects of stance configuration and vision on postural stability in elderly adults. Hatzitaki V, Amiridis IG, Arabatzi F. In Gatchev N (eds) From Basic Motor Control to Functional Recovery II, Academic Publishing House pp 89-97

Arabatzi, F., Papadopoulos, C., Kellis, E. Gissis G (2001)Muscle activity during drop jumping in trained and untrained individual.  Journal of Sports Sciences 19: 544-545.

Hatzitaki, V., Amiridis, I., Arampatzi, F. (2001)Effect of stance configuration and vision on postural stability in elderly adults.  Mcc 2001, from Basic Motor Control to Fuctional Recovery II, Varna Ed: Gantchev pp 89-97

Giagazoglou, P., Fotiadou, E., Angelopoulou, N. Tsikoulas, I., & Tsimaras,V. (2001). Gross and fine motor skills of left-handed preschool children. Perceptual & Motor Skills, 92, 1122-1128.    

Γιαγκάζογλου Π., Αγγελοπούλου Ν. (2001) Κινητική αξιολόγηση στην προσχολική ηλικία. Αθλητική Απόδοση και Υγεία, 3, (2) 129-142.

Kellis, S. Gerodimos V, KelIis E, Manou V. (2001) Bilateral isokinetic concentric and eccentric strength profiles of the knee extensors and flexors in young soccer players, Isokinetic Exercise Science, 9:31-39

Kellis, E. (2001) Tibiofemoral joint forces during isokinetic eccentric and concentric efforts of the knee flexors  Clinical Biomechanics, December, 16: 229-236

Kellis, E. (2001) Plantar pressure distribution during barefoot standing, walking and landing in preschool aged children, Gait and Posture, December 14: 92-97.

Kellis, E. and Kellis S. (2001) Effects of agonist and antagonist muscle fatigue on muscle co-activation around the knee in pubertal boys, December, Journal of Electromyography and Kinesiology, 11: 307-318. 

Kofotolis, N., Sambanis, M., Kalogeropoulou, E., Sambanis, P., Kalogeropoulos, I. (2001). Differences of injuries in basketball for both sexes. Sport & Science, 1, 126-129.

Salonikidis K, Papadopoulos C, Schmidtbleicher D (2001) Diagnose und Auswertung der motorischen Fähigkeiten Kraft und Schnelligkeit bei Leistungssportlern im Tennis. (“Diagnosis and evaluation of the motor abilities of strength and speed in competitive tennis players”). Leistungssport 31(3):43 – 49

 

The effects of electromyostimulation training and basketball practice on muscle strength and jumping ability. Maffiuletti NA, Cometti G, Amiridis IG, Martin A, Pousson M, Chatard JC. International Journal of Sports Medicine 21: 437-443. JIF: 2, Times cited: 60

Kellis, S, Kellis, E, Manou V, Gerodimos V. (2000) Prediction of isokinetic moment of force in pre-pubertal, circum-pubertal and post- pubertal soccer players, J Orthopaedics and Sports Physical Therapy,  30: 11, 693-701

Sambanis, M., Kofotolis, N., Kalogeropoulou, E., Sambanis, P., Paralica, M., Kalogeropoulos, I. (2000). Similarities and differences in the ovarian cycle of swimmers and basketball players in relation to non-athletes. Sport & Science, 2, 130-135.

Μανωλόπουλος Ε, Σαλονικίδης Κ, Αραμπατζή Φ, Ρίζος Σ, Παπαδόπουλος Χ (2000) Προσδιορισμός της ικανότητας αντοχής μέσω της καρδιακής συχνότητας και βελτίωσή της σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. «Annual International Sport Review». Ετήσια έκδοση του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Τρικάλων, ISBN: 960-286-738-8, σελ, 165 – 177

Papadopoulos C, Salonikidis K (2000) Diagnose und Auswertung der motorischen Fähigkeiten Kraft und Schnelligkeit bei jungen Schwimmern. (Diagnosis and evaluation of the motor abilities of strength and speed in young swimmers). Leistungssport 30(4):14 – 18

 

Velocity-specific training in elbow flexors Pousson M, Amiridis IG, Cometti G, Van Hoecke J. European Journal of Applied Physiology, 80(4): 367-372. Journal Impact Factor: 1.5, Times cited: 25

Kellis, E., Baltzopoulos V. (1999) In-vivo determination of hamstrings and quadriceps moment-arms during submaximal knee extension and flexion using videofluoroscopy. Clinical Biomechanics, 14:118-124.

Kellis, E., Baltzopoulos V, (1999) The effects of antagonist force on the intersegmental joint forces during isokinetic efforts of the knee extensors. Journal of Biomechanics, 32:19-25.

Kellis, E. (1999) The effects of fatigue on resultant joint moment, agonist and antagonist activity levels at different angles during repeated isokinetic knee extensions. Journal of Electromyography and Kinesiology, 9:191-199.

Kellis, E, Unnithan V. (1999) Coactivation of biceps femoris and vastus lateralis in children and adults, European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology. 79(6): 504-511.

Kellis, E, Kellis S, Gerodimos V, Manou V. (1999) Reliability of the isokinetic moments of force, non-preferred/preferred leg ratios and reciprocal ratios in circum-pubertal soccer players, Pediatric Exercise Science, 11: 218-228.

 

Baltzopoulos V., Kellis, E (1998). Isokinetic strength during childhood and adolescence. In Pediatric Anaerobic performance, PE Van Praagh  (editor), Chapter 9, Human Kinetics, 225-240.

Αγγελοπούλου Ν., Γιαγκάζογλου Π., Τσιμάρας Β., Φωτιάδου Ε. (1998). Σχέση αναπτυξιακών κλιμάκων και σχολικής επίδοσης. Γαληνός, 40 (3), 325-334.

Kellis, E., (1998) Quantification of quadriceps and hamstrings antagonist activity. Sports Medicine. 25: 37-62.

Kellis, E., Baltzopoulos V. (1998) Muscle activation differences between isokinetic concentric and eccentric exercise, Medicine and Science in Sports and Exercise, 30:1611-1616.

Effects of type of recovery training on concentric strength of the knee extensors. Amiridis IG, Cometti G, Morlon B, Martin L and Martin A. Journal of Sports Sciences, 15(2): 175-180. JIF: 1, Times cited: 9

Concentric and/or eccentric training-iduced alterations is shoulder flexor and extensor strength. Amiridis IG, Cometti G, Morlon B, and Van Hoecke J. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, 25(1): 26-33. JIF: 1.5, Times cited: 9

Kellis, E., V. Baltzopoulos. (1997) The effects of antagonist moment on the maximum isokinetic moment measurements of the knee extensors, European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, 76:253-259.

Papadopoulos C,  Salonikidis K, Schmidtbleicher D (1997) Diagnose und Auswertung der motorischen Fähigkeiten Kraft und Schnelligkeit bei Kindern im Alter  zwischen 10 - 15 Jahren. (Diagnosis and evaluation of the motor abilities of strength and speed in children aged 10 – 15 years). Leistungssport 27(6):26 – 30

Coactivation and tension regulating phenomena during isokinetic knee extension in sedentary and highly-skilled humans. Amiridis IG, Martin A, Morlon B, Martin L, Cometti G, Pousson M, and Van Hoecke J. European Journal of Applied Physiology, 73(1-2): 149-156. JIF: 1.5, Times cited: 80

Kellis, E., Baltzopoulos V. (1996) Gravitational moment correction in isokinetic dynamo metry using anthropometric data, Medicine and Science in Sports and Exercise, 28:900-907.

Kellis, E, V Baltzopoulos. (1996) Resistive eccentric exercise: the effects of visual feedback on maximum moment and angular position measurements of knee extensors and flexors. Journal of Orthopaedics and Sports Physical Therapy, 23:120-124, 1996.

Kellis, E., V Baltzopoulos. (1996) The effects of normalization method on antagonist activity patterns during isokinetic concentric and eccentric knee flexion and extension. Journal of Electromyography and Kinesiology, 6:235-245. IF = 1.644

Kellis, E., V Baltzopoulos. (1996) Agonist and antagonist moment and EMG-angle relationship during isokinetic eccentric and concentric exercise, Isokinetics and Exercise science. 6:79-87.

 

Σελίδες